Moćne rakete ispuštaju ogromne količine litijuma u atmosferu, bez obzira što nije do kraja proučeno kako ovaj laki metal deluje na ljudsku psihu Naučnici NASA su javno priznali da...
Continue Reading