Kako je veliki antropolog Bronislav Malinovski, proučavajući plemena kanibala na Pacifiku zaključio da su oni – humaniji od nas Savremena tehnologija nas je ubedila da smo mnogo superiorniji u...
Continue Reading