Sa Marjanom Ogorevcom, atletskim trenerom i autorom brojnih knjiga iz oblasti karmičke dijagnostike, razgovaramo o uzrocima bolesti koji možda potiču iz prošlih života ili su nam ih „prosledili” naši...
Continue Reading