Grčki mitropolit Amvrosije dao je svoje viđenje katastrofe – nn smatra da su požari Božja kazna jer je premijer Cipras ateista! Ateistički premijer je navukao Božji gnev. Grčku upropastiše...
Continue Reading