Pre nego što je postao imperator, čuveni vojskovođa stigao je u Egipat i tražio da ga ostave nasamo u Kraljevoj odaji Velike piramide Vizije u Keopsovoj piramidi imali su...
Continue Reading