SAD pomažu osnivanje nevladinih organizacija širom sveta, ali je manje poznato da je na njihovoj teritoriji zakonom iz 1938. godine zabranjeno osnivanje ovakvih udruženja i da su još tada...
Continue Reading