Jonizujuća zračenja – moćni mutageni. Ko se sunca ne krije, neće ga ni biti. Greške u reparaciji gena stvaraju kancer Biolozi pridaju sve veći značaj genetskim faktorima u nastajanju...
Continue Reading