Vatikan godinama izbegava da prizna da se Bogorodica pojavljuje u Međugorju, a često je ono što se dešava u hercegovačkom kršu proglašavano delom sotone. Lobiranje za priznanje Međugorja je...
Continue Reading