U knjizi “Svet u šaci moćnika” Dejvid Ajk, između ostalog razotkriva najveću opasnost po demokratiju – “postepen” zaokret ka totalitarnom društvu i prikrivenom fašizmu Psihopate se sistematski regrutuju širom...
Continue Reading