Ovo nebesko telo u bliskoj je vezi sa našim, jer predstavlja ljudsku duševnost i psihu, ali nam i menja raspoloženja i utiče na celokupni organizam alhemijom koje nismo ni...
Continue Reading