Kako i na čemu čuvate svoje uspomene – da li u trenutku možete ostati bez njih? Kompanija Blackblaze koja se bavi bekapovanjem podataka izvršila je nedavno interesantnu analizu pouzdanosti...
Continue Reading