Pravi cilj Nemačke u Drugom svetskom ratu je bio pljačka svih okupiranih zemalja, da bi posle neizbežnog kraha Trećeg rajha tim istim novcem nacisti obnovili Nemačku i zauzeli primat...
Continue Reading