O akaši i prani Nikola Tesla je učio od indijskog mudraca Svamija Vivekanande, koji je Sjedinjene Države prvi put posetio 1893. godine Nikola Tesla je koristio drevnu sanskritsku terminologiju...
Continue Reading