Naš saradnik – istraživač isprobao je neke neobične recepte i došao do interesantnih rezultata. Da li se stanja koja su opisno nazvana “magijom” mogu neutralisati uz pomoć fotografije Tesline...
Continue Reading