Eksperimenti urađeni sa Teslinom purpurnom pločom pokazuju da se radi o snažnom energetskom aktivatoru životnih procesa Eksperimenti koje ovde pominjem izvedeni su na poljoprivrednom imanju kod Požarevca. Za početak,...
Continue Reading