Najveći sukob u dosadašnjoj istoriji sveta trebalo bi da počne 2029, i da traje do 2056. godine – tvrdi dr Trifko Guzina, ekspert za dešifrovanje Nostradamusovih predviđanja – ali,...
Continue Reading