Dr Valerij Uvarov, geograf, istraživač i graditelj piramida za Srbiju kaže da mu je drugi dom, Rtnjem je fasciniran, a za Beograd misli da bi uskoro mogao biti baza...
Continue Reading