Jedan od hroničara Lapova i okoline, Vladimir Kojanić, potvrdio da je imao uvid u neobjavljeni dosije u kojem je zabeleženo da je tadašnji politički komesar na licu mesta ubio...
Continue Reading