Neki fizičari smatraju i nastoje da dokažu da vreme ne mora da teče samo u jednom pravcu i da je poruke moguće poslati i u prošlost Da...
Continue Reading