Austrijski psihijatar Viktor Frankl preživeo je koncentracione logore, izgubio svoje najmilije tokom holokausta i iz ovog iskustva doneo korisne zaključke koji nam mogu poslužiti upravo sada, kada smo iscrpljeni...
Continue Reading