Ovaj mineral je karakterističan po tome što se u njegovoj kristalnoj rešetki nalaze katjoni koje lako otpušta i zamenjuje ih toksičnim materijama, koje „zarobljava”. Nije lek za sve bolesti,...
Continue Reading